Vlachopoulou Elli
Dimitriou Stylianos
Kampouri Aikaterini
Karavasilis Georgios
Karavasilis Ioannis
Katsikis Ioannis
Mastos Theofilos
Barmpoutidis Georgios
Papanikolaou Zacharias
Papafloratos Triantafyllos
Samoladas Ioannis
Syrpa Panagiota
Tzavlopoulos Ioannis
Trevlopoulos Nikolaos
Chrysanthopoulou Xakousti
Chrysafi Christina